Polityka Prywatności i Cookie

Polityka dotycząca plików cookie

 

Wprowadzenie izakres

Firma Galderma SA ijej podmioty stowarzyszone (zwane dalej „Galderma”, „my”) są odpowiedzialne za gromadzenie iprzetwarzanie danych użytkownika wodniesieniu do plików cookie wykorzystywanych wtej witrynie internetowej.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie (zwana dalej „Polityką”) wyjaśnia, wjaki sposób ta witryna internetowa korzysta zplików cookie, aby zapewnić użytkownikom jasne iistotne informacje na temat wyborów użytkownika wzakresie kontrolowania tego, co się dzieje, gdy wchodzi on na naszą witrynę internetową.

Niniejsza Polityka używa terminu „pliki cookie” wodniesieniu do plików cookie ipodobnych technologii objętych przepisami prawa (takich jak np. lokalne udostępnione obiekty – powszechnie określane jako „pliki cookie flash”, sygnały nawigacyjne lub pliki błędu, wtym przezroczyste pliki gif). Zgromadzone informacje dotyczą danych, które mogą umożliwić identyfikację użytkowników/gości witryn internetowych poprzez powiązanie ich iprzetwarzanie wpołączeniu zinnymi danymi przechowywanymi przez strony trzecie (takimi jak adres IP, domena inumery rejestracyjne komputerów używanych przez osoby łączące się zwitryną internetową). Dane te są wykorzystywane iprzetwarzane wyłącznie wcelach statystycznych.

Niniejsza Polityka stanowi integralną iistotną część Polityki prywatności oraz zawartych wniej informacji ijest zgodna zpostanowieniami odpowiednich krajowych ieuropejskich przepisów iregulacji dotyczących ochrony danych iprywatności, wtym zogólnym rozporządzeniem oochronie danych osobowych (RODO 2016/679) oraz dyrektywą oprywatności iłączności elektronicznej 2002/58/WE, zpóźniejszymi zmianami, oraz wszelkimi innymi powiązanymi opiniami iwytycznymi krajowymi ieuropejskimi wydanymi przez właściwe Organy. Dlatego też zalecamy zapoznanie się znaszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej oogólnym zaangażowaniu firmy Galderma wochronę danych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych iaplikacji mobilnych firmy Galderma („Witryny internetowe firmy Galderma”).

 

1. CZYM JEST PLIKCOOKIE?

 

Plik cookie to mały plik, zazwyczaj składający się zliter icyfr, pobrany na urządzenie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Pliki cookie są następnie przesyłane zpowrotem do pierwotnej witryny internetowej podczas każdej kolejnej wizyty lub do innej witryny, która rozpoznaje dany plik cookie. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika. Informacje te mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia isą zazwyczaj używane do zapewnienia prawidłowego działania witryny internetowej. Są one wykorzystywane do zapewnienia funkcjonowania witryn internetowych lub usprawnienia ich wydajności, atakże wcelu przekazywania informacji właścicielom witryn.

Pliki cookie są przydatne, ponieważ poprawiają funkcjonalność iogólną wydajność witryny internetowej oraz zapewniają użytkownikom bardziej spersonalizowaną obsługę. Zawierają one również informacje na temat korzystania znaszej witryny przez odwiedzających ipomagają nam zrozumieć, wjaki sposób użytkownicy korzystają znaszej witryny internetowej oraz ze świadczonych na niej usług.

Korzystanie zplików cookie ipodobnych technologii jest od pewnego czasu powszechne, apliki cookie są szczególnie istotne wświadczeniu wielu usług online. Stosowanie takich technologii nie jest zatem zabronione przez prawo, ale przepisy wymagają, aby użytkownicy byli odpowiednio informowani zwyprzedzeniem okorzystaniu zplików cookie zainstalowanych wwitrynie internetowej imieli możliwość bezpośredniego zaakceptowania wszystkich znich lub, jeśli sobie tego życzą, dostosowania swoich preferencji dotyczących plików cookie.

 

2. JAKIE RODZAJE PLIKÓWCOOKIE SĄ STOSOWANE?

 

Pliki cookie mogą wygasnąć pod koniec sesji przeglądarki (od momentu otwarcia okna przeglądarki do momentu zamknięcia przeglądarki) lub mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

Sesyjne pliki cookie wygasają po zamknięciu sesji przeglądarki. Sesyjne pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym tworzenie powiązań pomiędzy działaniami użytkownika podczas sesji przeglądarki. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka wtrakcie przeglądania witryny. Mogą być również stosowane do zapewnienia bezpieczeństwa, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do bankowości internetowej lub wcelu ułatwienia korzystania zpoczty internetowej. Ich wykorzystanie jest ściśle ograniczone do celu przesyłania danych (zawierających losowe numery utworzone przez serwer) identyfikujących konkretną sesję iniezbędnych do umożliwienia bezpiecznego iwydajnego przeglądania witryn internetowych poprzez unikanie wszelkich innych metod komputerowych, które mogłyby potencjalnie naruszyć prywatność użytkowników.

Trwałe pliki cookie są przechowywane wsposób trwały na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami przeglądarki. Trwałe pliki cookie umożliwiają zapamiętanie preferencji lub działań użytkownika wwitrynie internetowej (lub wniektórych przypadkach wróżnych witrynach internetowych). Trwałe pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, wtym do zapamiętywania preferencji iwyborów użytkowników podczas korzystania zwitryny internetowej.

Pliki cookie można sklasyfikować jako „własne” lub „zewnętrzne” wzależności od witryny internetowej lub domeny umieszczającej plik cookie.

Własne pliki cookie wpodstawowym zakresie oznaczają pliki cookie ustawione przez domenę odwiedzaną przez użytkownika – witrynę internetową wyświetlaną woknie adresu URL: tj. pliki cookie ustawione przez firmę Galderma wtej witrynie internetowej.

Zewnętrzne pliki cookie to pliki cookie, które są ustawiane przez domenę inną niż odwiedzana przez użytkownika: tj. pliki cookie, które są ustawiane przez firmy iwitryny internetowe inne niż firma Galderma, takie jak Google, Facebook, YouTube itp.

 

3. JAKIE KATEGORIE PLIKÓW COOKIE SĄ WYKORZYSTYWANE WTEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ?

 

Korzystamy znastępujących kategorii plików cookie:

Lista plików Cookie

Plik cookie to niewielka część danych (plik tekstowy), którą witryna internetowa - gdy jest odwiedzana przez użytkownika - prosi przeglądarkę użytkownika o zapisanie na jego urządzeniu w celu zapamiętania informacji o użytkowniku, takich jak preferowany język lub dane logowania. Te pliki cookie są przez nas ustawiane i nazywane plikami cookie pierwszej strony (pliki cookie tej samej firmy). Do celów reklamowych i marketingowych stosujemy również pliki cookie innych firm - które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej strony internetowej. Dokładniej mówiąc, używamy plików cookie i innych technologii śledzenia do następujących celów:

Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Ściśle niezbędne pliki cookie

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

cetaphil.pl

OptanonAlertBoxClosedOptanonConsent

Pierwsza strona

tls12-login.doccheck.com

PHPSESSID

Trzecich

Pliki cookie wydajności

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

Pliki cookie wydajności

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

cetaphil.pl

_ga_gat_UA-_gclxxxx_gid

Pierwsza strona

nr-data.net

JSESSIONID

Trzecich

doccheck.com

dc_app_login_application, dc_app_login_user, dc_oauth, doccheck_user_id

Trzecich

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

Funkcjonalne pliki cookie

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

vimeo.com

__cf_bm

Trzecich

login.doccheck.com

PHPSESSID

Trzecich

 

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami

 

Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam.

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

cetaphil.pl

_fbp_gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pierwsza strona

www.facebook.com

 

Trzecich

youtube.com

CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Trzecich

 

4. ZARZĄDZANIE PREFERENCJAMI DOTYCZĄCYMI PLIKÓWCOOKIE

 

Niektóre pliki cookie są bezwzględnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej witryny internetowej inie wymagają zgody użytkownika. Są to na przykład pliki cookie zapewniające szybkie iskuteczne wczytywanie zawartości strony poprzez dystrybucję obciążenia pracą na wielu komputerach lub innych urządzeniach zapewniających bezpieczeństwo.

Inne pliki cookie są nadal potrzebne lub ważne, ale nie są ściśle niezbędne idlatego wymagają zgody użytkownika. Wprzypadku takich plików cookie (tj. dotyczących wydajności ifunkcjonalności, reklamowych/targetujących) prosimy ozgodę użytkownika (przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie” wnaszym banerze plików cookie lub ustawieniach plików cookie przeglądarki użytkownika) przed umieszczeniem ich na urządzeniu użytkownika.

Ponadto, jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody lub chce wycofać zgodę na stosowanie jakichkolwiek plików cookie niebędących niezbędnymi plikami cookie wdowolnym momencie, będzie musiał usunąć izablokować lub wyłączyć pliki cookie wustawieniach przeglądarki. Ustawienia te są zazwyczaj dostępne wmenu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej. Wprzeciwnym razie należy skorzystać zopcji „Pomoc” wprzeglądarce internetowej, aby uzyskać więcej informacji, lub kliknąć jedno zponiższych łączy, aby przejść bezpośrednio do instrukcji obsługi danej przeglądarki:

Można również odwiedzić witrynę www.aboutcookies.org (łącze jest zewnętrzne), która zawiera wyczerpujące informacje na temat tego, jak to zrobić wróżnych przeglądarkach, lub następujące strony: http://www.aboutads.info/choices/#completed albo http://www.youronlinechoices.eu/.

Należy pamiętać, że wyłączenie lub zablokowanie niektórych lub wszystkich kategorii plików cookie będzie oddziaływać na funkcjonalność witryny internetowej imoże mieć wpływ na dostęp idoświadczenia użytkownika wkorzystaniu znaszej witryny oraz oferowanych przez nas usług.

Wszelkie preferencje dotyczące plików cookie są ograniczone wyłącznie do tej witryny internetowej, anie do innych witryn należących do osób trzecich lub innych stron internetowych, które mogą być połączone hiperłączami do tej witryny internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez te witryny internetowe można znaleźć wpolityce prywatności lub polityce dotyczącej plików cookie tych witryn.

 

5. AKTUALIZACJAPOLITYKI

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian ipoprawek do niniejszej Polityki. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się zaktualnymi inowymi dodatkowymi informacjami. Będziemy zamieszczać aktualizacje wWitrynach internetowych firmy Galderma i, wstosownych przypadkach, będziemy powiadamiać owszelkich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych użytkownika (wtym informacje dotyczące administratora) można znaleźć wnaszej Polityce prywatności.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana wlistopadzie 2021r.